Những lời khuyên về học âm nhạc

Khái niệm về Ký Xướng Âm

Khái niệm về Ký Xướng Âm

Ký Xướng âm là một bộ môn giảng dạy phương pháp, kỹ năng đọc nhạc và ghi nhạc được các trường sử dụng trong đào tạo âm nhạc. Những kỹ năng về Ký Xướng âm...

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng